PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy virologie - D320057
Anglický název: Introduction to Virology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (22.08.2011)
V průběhu kursu získá student základní znalosti o taxonomii virů, jejich struktuře a interakci s hostitelskou buňkou. Budou probrány jednotlivé kroky životního cyklu virů, transkripční strategie i interakce s aparátem hostitele. V závěrečné části budou diskutovány významní zástupci virů z hlediska lidské patogenese.
 
VŠCHT Praha