PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané procesy potravinářských výrob - D321007
Anglický název: Advanced processes in Food Technology
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: P321003, AP321003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)
Předmět tvoří základní přípravu potravinářských technologů pro aplikaci inženýrského základu při řízení a kontrole potravinářských a biotechnologických výrob. Navazuje na předcházející obecné předměty chemického inženýrství a fyzikální chemie a rozšiřuje je v oblastech, jež jsou charakteristické pro potravinářské výroby a biotechnologie. Předmět dává podklady nejen pro studium vlastních technologií, ale např. pro balení a skladování potravin a pro studium změn nutričních hodnot během zpracování potravinářských surovin. Zvláštní důraz je kladen na nové a perspektivní procesy a trendy, jež jsou zaváděny do potravinářských technologií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Studenti budou umět:

Řídit a kontrolovat potravinářské procesy z pohledu energetické spotřeby, vlivu na životní prostředí, minimalizace zásahu do suroviny, minimalizace ovlivnění nutriční hodnoty výrobku při zpracování.

Nalézt vhodné řešení pro vyšší zhodnocení surovin, tj výběr separačních a izolačních procesů, pro získání biologicky a nutričně cenných látek ze surovin a meziproduktů potravinářských výrob.

Umět zhodnotit a vybrat vhodný technologický proces či postup pro úpravu nebo získávání látky s požadovanými biologickými účinky, navrhnout a vypočítat vhodné podmínky pro následné skladovací a distribuční procesy.

Základní znalost a přehled moderních a perspektivních procesů v potravinářských a biotechnologických výrobách.

Literatura
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)

P.J. Fellows: Food processing technology, CRC Press, Boca Raton, 2009.

G. Barbosa-Canovas: Global issues in food science and technology, Elsevier, London, 2009.

A.I. Schaefer: Nanofiltration. Elsevier, Oxford, 2005.

P. Kadlec, K. Melzoch, M. Voldřich a kol.: Technologie potravin - Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing, Ostrava, 2012.

Metody výuky -
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Přednášky, semináře, cvičení, výpočetní učebna pro řízení, modelování a simulaci procesů

Sylabus -
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)

1. Sdílení hmoty, extrakce, difúzní pochody

2. Krystalizace, nukleace a srážení

3. Distribuce částic, granulometrická analýza

4. Sdílení tepla, neustálené sdílení tepla

5. Záhřev, chlazení, odpařování, zmrazování, fluidní procesy

6. Termofyzikální vlastnosti potravin a surovin

7. Separace, membránové procesy, elektrodialýza

8. Separace na ionexech a gelech, chromatografická separace

9. Reologie, základní typy reologického chování, ideální reometrie

10. Metody a měření reologických vlastností látky

11. Reologické chování reálných látek, reologie nenewtonských medií

12. Desintegrace pevných hmot, mletí, drcení

13. Sedimentace, disperzní soustavy

14. Odstřeďování, aplikace v potravinářském průmyslu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Henke Svatopluk Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Absolvování všech konzultací.

Vypočtení příkladů - písemná zkouška.

Složení ústní zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha