PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly z chemie a technologie škrobu - D321009
Anglický název: Advances in starch chemistry and technology
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: P321007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šárka Evžen doc. Ing. CSc. (10.03.2014)
Předmět se zabývá vlastnostmi škrobu a škrobových disperzí, které se liší podle jeho původu a/nebo chemické modifikace. Jsou probrány technologie nativního škrobu používané v České republice. Průmyslové aplikace škrobu a výrobků ze škrobu (škrobových derivátů, oxidovaných škrobů, dextrinů, hydrolyzátů) v potravinářství i mimo něj. Chemické a biochemické postupy výroby jednotlivých výrobků ze škrobu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šárka Evžen doc. Ing. CSc. (10.03.2014)

Studenti budou mít rozšířené znalosti v oblasti chemie a technologie škrobu.

Literatura -
Poslední úprava: Šárka Evžen doc. Ing. CSc. (10.03.2014)

Kadlec P., Bubník Z., Čopíková J., Hrušková M., Příhoda J., Bohačenko I. a Vydrová H. (2000): Technologie sacharidů, skripta VŠCHT Praha, ISBN 80-7080-400-9

Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) (2012): Technologie potravin. Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing, 568 stran. ISBN 978-80-7418-145-0

Be-Miller J., Whistler, R. (2009): Starch: Chemistry and Technology, Academic Press, 880 stran, ISBN 978-0-12-746275-2

Sylabus -
Poslední úprava: Šárka Evžen doc. Ing. CSc. (10.03.2014)

1. Fyzikální a chemické vlastnosti škrobu

2. Varianty technologie výroby bramborového, pšeničného a kukuřičného škrobu

3. Odbourané a oxidované škroby

4. Modifikované škroby upravené fyzikálními metodami

5. Chemické deriváty škrobu: ethery a estery škrobu, zesítěné škroby

6. Dextriny

7. Kyselá a enzymová hydrolýza škrobu

8. Potravinářské a nepotravinářské použití výrobků ze škrobu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šárka Evžen doc. Ing. CSc. (10.03.2014)

Chemie potravin N323001 a Chemické inženýrství I N409002A

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šárka Evžen doc. Ing. CSc. (10.03.2014)

Ústní přezkoušení, průběžné konzultace.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha