PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemie a analýza mlékárenských produktů - D322001
Anglický název: Dairy Chemistry and Analysis of Dairy Products
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čurda Ladislav doc. Ing. CSc.
Štětina Jiří doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Čurda Ladislav doc. Ing. CSc. (30.01.2018)
Předmět je zaměřen na bílkoviny mléka, laktosu a její deriváty a biologicky aktivní složky mléka s potencionálním využitím ve funkčních potravinách. V chemii mlékárenských výrobků je kladen důraz na změny a interakce složek při použité technologii, jako je např. tepelné ošetření mléka a jeho změny při skladování, zrání sýrů. Současně jsou vyloženy analytické metody vhodné pro sledování těchto změn.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čurda Ladislav doc. Ing. CSc. (30.01.2018)

Studenti budou umět:

Detailní složení a vlastnosti mléčných bílkovin a jejich využití v mlékárenské technologii

Vlastnosti laktosy a způsoby přípravy jejích derivátů.

Vliv technologických operací na složky mléka.

Vybrané analytické metody.

Literatura -
Poslední úprava: Čurda Ladislav doc. Ing. CSc. (30.01.2018)

Fox P. F., Uniacke-Lowe T., McSweeney, P. L. H., O’Mahony J. A.: Dairy Chemistry and Biochemistry, 2nd ed., Springer, 2015

Walstra P., Wouters J. T. M., Geurts T. J.: Dairy Science and Technology, CRC Press 2006

McSweeney P. L. H., Fox, P. F. (Eds.): Advanced Dairy Chemistry, Volume 1A: Proteins: Basic Aspects, 4th ed., Springer, 2013

McSweeney P. L. H., O´Mahoney J. A. (Eds.): Advanced Dairy Chemistry, Volume 1B: Proteins: Applied Aspects, 4th ed., Springer, 2016

McSweeney P. L. H., Fox, P. F. (Ed.): Advanced Dairy Chemistry, Volume 3: Lactose, Water, Salts and Vitamins, 3th ed., Springer, 2009

Studijní opory -
Poslední úprava: VED322 (09.11.2015)

Samostudium původních vědeckých pramenů.

Sylabus -
Poslední úprava: Čurda Ladislav doc. Ing. CSc. (30.01.2018)

Kasein

Sérové bílkoviny

Funkční vlastnosti mléčných bílkovin

Změny mléčných bílkovin při chlazení a záhřevu.

Zrání sýrů

Laktosa, vlastnosti, možnosti modifikace

Mléčný tuk, minerální látky, enzymy a další minoritní složky

Indikátory tepelného ošetření

Vybrané analytické metody

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Magisterský studijní program chemie, potravinářské chemie nebo potravinářské technologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Organická chemie, fyzikální chemie, biochemie, analytická chemie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Čurda Ladislav doc. Ing. CSc. (14.03.2014)

Ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha