PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemie tenzidů a technologie detergentů - D322005
Anglický název: Surfactant Chemistry and Detergent Technology
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc.
Filip Vladimír prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP322002, P322002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc. (09.11.2015)
Hlubší pochopení fyzikálních, fyzikálně-chemických změn tenzidů a chemických reakcí tenzidů probíhajících při jejich výrobě a navrhování složení detergentů . Možnosti regulace těchto procesů a změn.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc. (09.11.2015)

Studenti budou umět:

popsat a vysvětlit fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti a chemické reakce tenzidů a detergentů v technologii. Řídit technologické procesy výrobě tenzidů a detergentů, poznat nežádoucí chemické změny a odstraňovat provozní odchylky.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ322 (04.11.2015)

Z: Porter M.R.: Handbook of Surfactants, Chapman and Hall 1994; ISBN 0-7514-0710-6.

D: Lange K.R. : Detergents and cleaners, Hanser Publishers 1994; ISBN 3-446-17307-2

Studijní opory -
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Samostudium původních vědeckých pramenů.

Sylabus
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Fyzikálně chemické vlastnosti tenzidů

Suroviny pro výrobu tenzidů

Technologie výroby tenzidů

Anionické, kationické, amfoterní a neionické tenzidy

Suroviny pro výrobu detergentů

Technologie jejich výroby

Biologická rozložitelnost tenzidů a detergentů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Magisterský studijní program chemie, potravinářské chemie nebo potravinářské technologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ322 (10.11.2015)

Anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc. (09.11.2015)

Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha