PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemie a technologie kosmetiky - D322008
Anglický název: Chemistry and Technology of Cosmetics
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc.
Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP322003, P322003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)
Hlubší pochopení působení kosmetických prostředků na lidské tělo, fyzikálně-chemických změn a chemických reakcí složek kosmetických prostředků probíhajících při formulaci, výrobě a skladování. Možnosti regulace těchto procesů a změn.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Studenti budou umět:

orientovat se ve složení kosmetických prostředků

základní teoretické znalosti o tenzidech, emulgátorech, emolientech, humektantech a jiných látkách používaných v kosmetickém průmyslu

připravit základní formy kosmetických prostředků

Literatura -
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Z: Hojerová J., Škultétyová K.: Materiály, SPN, Bratislava, 2007, 978-80-10-01261-9

D: Paye M., Barel A.O., Maibach H.I.: Handbook of Cosmetic Science and Technology, Taylor and Francis, Boca Raton, 2006,978-1-57444-824-5

Studijní opory -
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Samostudium původních vědeckých pramenů.

Sylabus
Poslední úprava: TAJ322 (04.11.2015)

Lidská pokožka, vlasy, nehty; fyziologie a vlastnosti

Kosmetické mycí prostředky

Emulze a mikroemulze

Biologicky aktivní složky

Opalovací prostředky

Konzervace kosmetických prostředků

Vonné látky

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Magisterský studijní program chemie, potravinářské chemie nebo potravinářské technologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ322 (10.11.2015)

Organická chemie, fyzikální chemie, biochemie, biologie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: VED322 (05.11.2015)

Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha