PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Počítačové zpracování obrazu v analýze potravin - D323008
Anglický název: Image Processing in Food Analysis
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://mms01.vscht.cz/vyuka/
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Pudil František Ing. CSc.
Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (22.08.2011)
Metody digitalizace obrazové informace, vlastnosti rastrových a vektorových obrazů, barevnost a barevné prostory, obrazové analyzátory, NIS 3.0, morfometrie, měření barevnosti, speciální metody, databázové a statistické zpracování výsledků, samostatná individuální práce na dohodnuté specializované téma
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Studenti budou umět využívat obrazovou informaci pro vlastní odbornou práci

Literatura -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

D: Da-Wen Sun: Computer Vision Technology for Food Quality Evaluation,Elsevier,2008

D: Klíma M., Bernas M., Hozman J., Dvořák P.: Zpracování obrazové informace, skripta ČVUT, 1999.

D: Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálů a obrazů, skripta ČVUT, 2001.

D: Pokorný J.: Konstrukce databázových systémů, skripta ČVUT, 1999.

Elektronické zdroje:

Z: http://www.lim.cz/

Z: http://www.merime.cz/product/hirox-kh7700-digitalni-mikroskop/

D: http://mms01.vscht.cz/vyuka/

Studijní opory -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

http://mms01.vscht.cz/vyuka/

Metody výuky -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Praktická práce s výkladem

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Účast na konzultacích k vlastnímu odbornému projektu

Sylabus -
Poslední úprava: SEK323 (03.10.2011)

1. Vlastnosti digitálního obrazu

2. Metody digitalizace

3. Technika pro získávání digitálních obrazů

4. Počítačové programy pro zpracování obrazové informace

5. Práce s obrazovým analyzátorem

6. Zpracování výsledků z obrazových analýz

7. Samostatná práce (téma po dohodě a konzultace podle potřeby)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Žádné zvláštní

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Výpočetní technika I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pudil František Ing. CSc. (13.11.2012)

Vypracování individuálního odborného projektu

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50

 
VŠCHT Praha