PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Toxikologie potravin - D323014
Anglický název: Food Toxicology
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šrám Radim MUDr. DrSc.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (13.04.2014)
Cílem předmětu je objasnění principů současného toxikologického hodnocení možných zdravotních rizik v důsledku výskytu environmentálních kontaminantů a reziduí v potravních řetězcích. Pozornost je též věnována toxickým sloučeninám vznikajícím v průběhu produkce a technologického zpracování potravin. Vedle objasnění základních principů, prezentovány budou i praktické příklady hodnocení rizik s ohledem na inovativní a kritické přístupy používané v současnosti na globální úrovni.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (13.04.2014)

Studenti budou umět:

  • rozlišit jednotlivé kategorie potenciálně rizikových složek potravin
  • porozumět současným trendům v oblasti toxikologického hodnocení zdravotních rizik dietární expozice různým škodlivinám
  • interdisciplinárně komunikovat
Literatura -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (13.04.2014)

Food Toxicology

Edited by William G . Helferich and Carl K . Winter

CRC Press 2000

Print ISBN: 978-0-8493-2760-5

eBook ISBN: 978-1-4200-3831-6

Handbook of Food Toxicology

S . S . Deshpande

CRC Press 2002

Print ISBN: 978-0-8247-0760-6

eBook ISBN: 978-0-203-90896-9

Food and Nutritional Toxicology

Omaye T . Stanley

CRC Press 2004

Print ISBN: 978-1-58716-071-4

eBook ISBN: 978-0-203-48530-

Sylabus -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (13.04.2014)

Principy toxikologie potravin, současné priority, legislativní aspekty

Strategie odhadu dietární expozice

Případové studie ilustrující process hodnocení zdravotních rizik:

  • Kontaminanty životního prostředí
  • Migranty z plastů
  • Rezidua pesticidů a veterinárních farnak
  • Biologické kontaminanty / přírodní toxiny
  • Procesní kontaminanty
  • Toxické kovy a anionty

Principy vysvětlování (komunikace) zdravotního rizika

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (13.04.2014)

Nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (13.04.2014)

Úspěšné absolvování předmětu se odvíjí od písemného testu nebo, alternativně, ústní zkoušky.

 
VŠCHT Praha