PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nutraceutika a funkční potraviny - D323033
Anglický název: Nutraceutics and Functional Foods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://web.vscht.cz/schulzov/
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ323 (31.05.2013)
Náplní předmětu jsou základní informace o jednotlivých druzích nutraceutik a funkčních potravin. Pozornost je věnována jejich struktuře, výskytu, biosyntéze a aktivním formám. Diskutována je jejich funkce v organismu, fyziologie a potřeba pro člověka. Zmíněny jsou možné negativní efekty vysokých dávek a současná legislativa. Pro jednotlivé účinné látky je uvedeno použití ve funkčních potravinách a suplementech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ323 (31.05.2013)

Studenti budou umět:

Rozpoznat nutraceutika a funkční potraviny dostupná na trhu a identifikovat biologicky aktivní látky s pozitivním účinkem na lidsky organismus v nich obsažené

Posoudit zdravotní přínosy a jejich funkci v organismu

Identifikovat případné negativní dopady vysokých dávek na lidský organismus

Literatura -
Poslední úprava: TAJ323 (31.05.2013)

Z: Velíšek J., Hajšlová J., Chemie potravin, OSSIS, 2009, ISBN 8086659178, 9788086659176

D: Wildman R.E.C., Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, CRC Press 2007, Print ISBN: 978-0-8493-6409-9, eBook ISBN: 978-1-4200-0618-6

D: Pathak Y., Handbook of Nutraceuticals Volume I, Ingredients, Formulations, and Applications, CRC Press 2010, Print ISBN: 978-1-4200-8221-0, eBook ISBN: 978-1-4200-8222-7

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ323 (31.05.2013)

http://web.vscht.cz/schulzov/

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ323 (31.05.2013)

1. Úvod FP a Nutraceutika

2. Legislativa, základní pojmy, alergie na potraviny

3. Proteiny

4. Probiotika a prebiotika

5. Sacharidy

6. Minerální látky a stopové prvky

7. Vitaminy rozpustné v tuku a karotenoidy

8. Maillardovy reakce

9. Glukosinonoláty, Fytosteroly

10. Fytoestrogeny

11. Tuky

12. Hydrofilní vitaminy

13. Ostatní nutraceutika

14. Nanočástice a jejich využití v potravinách

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ323 (31.05.2013)

Chemie potravin

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (28.02.2014)

písemná zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha