PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Drogy a závislosti - D342003
Anglický název: Drugs and Addictions
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Anotace
Poslední úprava: TAJ342 (12.11.2015)
Definování základních pojmů: návyková látka, tolerance, syndrom závislosti, toxická psychóza, akutní a chronická intoxikace, bažení Historie užívání drog (opiáty, kanabinoidy, alkohol), využití v medicině Definice drogy, přírodní, syntetické, nové drogy Obecná rizika užívání návykových látek Látky návykové, omamné, psychotropní, souvislosti vlastností a struktury Opiáty, struktura, receptory, účinky, výskyt v rostlinách, syntetické Kokain, receptory, struktura, účinky, výskyt v rostlinách, syntetické Amfetaminy, účinky, rizika, struktura Halucinogeny, přehled přírodních a syntetických, receptory, struktura Cannabis sativum, složení, účinky, terapeutické indikace Extáze a jiné drogy Mechanismus vzniku závislosti, systém péče a léčení
Literatura
Poslední úprava: TAJ342 (12.11.2015)

Bečková, Višňovský: Farmakologie drogových závislostí, Karolinum 1999.

Kolibáš, Novotný: Alkohol, drogy a závislost, Karolinum, 2007.

Vlastní učební text

 
VŠCHT Praha