PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokroky v chemii sacharidů - D342004
Anglický název: Advances in carbohydrate chemistry
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2005
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (16.11.2015)
Stereochemie sacharidů, konfigurace, konformace, mutarotační rovnováha Glykosidy, vlastnosti, příprava, reaktivita Chránění hydroxylových skupin, alkylace, acylace, acetalace, silylace Deoxy a aminodeoxyderiváty sacharidů, příprava, vlastnosti, použití, 1,6-Anhydroderiváty, thiirany, oxirany, aziridiny Oligosacharidy a polysacharidy Sacharidový kód, glykokonjugáty C-glykosidy, moderní přístupy ke tvorbě C-C vazeb Pokroky posledního desetiletí v uvedených oblastech
Literatura
Poslední úprava: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (16.11.2015)

Boons G. J.: Carbohydrate Chemistry, Blackie Academic & Professional, 1998.

Černý M., Trnka T., Buděšínský M.: Sacharidy, ČSCh, 2013.

Hanessian S.: Preparative Carbohydrate Chemistry, Marcel Dekker, 1996.

Wong C.-H.: Carbohydrate-based Drug Discovery, Wiley-VCH, 2003.

Ernst B., Hart P., Sinay P.: Carbohydrates in Chemistry and Biology, Wiley-VCH, 2000.

Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, Vol. 59-69, Wiley-VCH, 2004-2014.

Sylabus
Poslední úprava: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (16.11.2015)

1. Standardizace znalostí chemie sacharidů pro tento předmět, stereochemie, konfigurace, konformace, rovnováhy poloacetalových forem sacharidů, glykosidy, oligosacharidy, polysacharidy.

2. Redukce, oxidace sacharidů, chránění hydroxylových skupin, parciální reaktivita, anhydrosacharidy.

3. Deoxy, aminodeoxy a další deriváty sacharidů, aziridiny, oxirany.

4. Pokroky v chemii sacharidů: De novo asymetrická syntéza pyranos.

5. De novo asymetrická syntéza pyranos.

6. Syntéza a vlastnosti septanos.

7. Syntéza a vlastnosti septanos.

8. Syntéza glykosidů, nástroje při syntéze oligosacharidů.

9. Syntéza glykosidů, nástroje při syntéze oligosacharidů.

10. Imino sacharidy, inhibitory glykosidas.

11. Imino sacharidy, inhibitory glykosidas.

12. Chemie sacharosy.

13. Chemie sacharosy.

14. 1-Amino-1-deoxy-D-fruktosa, Maillardova reakce.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (16.11.2015)

Znalosti Organické chemie přírodních látek, znalosti Biochemie

 
VŠCHT Praha