PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Plynová chromatografie a hmotnostní detektor - D342005
Anglický název: Gas chromatography and mass detection
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Prokudina Elena Ing. Ph.D.
Kofroňová Edita Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět je zaměřen na získání hlubokých znalostí z plynové chromatografie se zvláštním důrazem na kombinaci s hmotnostním detektorem. Kurz obsahuje témata: princip GLC, instrumentace, typy kolon a stacionárních fází, kondicionace a revitalizace kolon, teplotní programy, retenční indexy, spojení GC/MS, interpretace hmotnostních spekter s elektronovou ionizací.
Poslední úprava: MORAVCOJ (10.11.2015)
Výstupy studia předmětu

Student bude umět:

Samostatně navrhovat podmínky analýzy vlastního vzorku včetně způsobů derivatizace a detekce.

Kontrolovat separační proces, identifikovat možné chyby a posuzovat správnost získaných výsledků.

Principy interpretace hmotnostních spekter pro identifikaci neznámých látek, jejichž spektra nejsou v databázích.

Poslední úprava: MORAVCOJ (22.11.2012)
Literatura

McMaster MC: GC/MS - a practical guide, John Wiley, 2007.

Kitson FG, Larsen BS, McEwen CN: Gas chromatography and mass spektrometry, Academic Press, 1996.

Vlastní text přednášek.

Poslední úprava: MORAVCOJ (10.11.2015)
Sylabus

1. Teoretické principy chromatografie

2. Integrace, eluční charakteristiky, thermodynamická a kinetická teorie

3. Instrumentace, úprava nosného plynu

4. Typy nástřiků, výhody a nevýhody

5. Přehled detektorů, důležité parametry a limity

6. Charakteristika kapilárních kolon, zásady správného zacházení, regenerace

7. Typy interakcí upatňujících se při separaci

8. Přehled stacionárních fází, CPI indexy, Reynoldsovy indexy

9. Derivatizace

10. Teplotní program

11. Kombinace GC/MS, typy detektorů

12. Interpretace hmotnostních spekter získaných elektronovou ionizací

13. Interpretace hmotnostních spekter získaných elektronovou ionizací

14. Praktické příklady

Poslední úprava: MORAVCOJ (22.11.2012)
Studijní prerekvizity

Žádné nejsou.

Poslední úprava: MORAVCOJ (22.11.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Ústní zkouška.

Poslední úprava: MORAVCOJ (22.11.2012)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha