PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
NMR spektroskopie pro studium přírodních látek - D342007
Anglický název: NMR Spectroscopy of Natural Substances
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://doc. Ing. R. Hrabal, CSc.
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hrabal Richard prof. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ342 (12.11.2015)
Výuka předmětu si klade za cíl seznámit studenty se základy spektroskopie Nukleární magnetické resonance. Kurz je koncipován pro běžné uživatele tak, aby byli schopni zvolit vhodný NMR experiment, nastavit parametry pro jeho změření, zpracovat jej a v neposlední řadě interpretovat výsledky. První část kurzu je věnována fyzikálním základům metody, druhá část je seminářem, kde se studenti seznámí s běžnými NMR spektry a naučí se je interpretovat. Poslední částí kurzu jsou přednášky věnované různým aplikacím NMR spektroskopie. Nezbytnou podmínkou absolvování kurzu je vypracování vlastního projektu a prezentace výsledků. Absolventi kurzu si odnesou znalosti o základech NMR spektroskopie a možnostech jejího využití pro řešení běžných problémů, se kterými se chemici setkávají v běžné praxi. Poznají, co je třeba učinit pro úspěšné nastavení jednoduchých 1D a 2D experimentů na NMR spektrometru, naučí se zpracovávat NMR data a poznají, jak nejlépe interpretovat výsledná spektra. Kurz poskytuje i základní orientaci v různých oblastech NMR spektroskopie.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Absolventi kurzu si odnesou znalosti o základech NMR spektroskopie a možnostech jejího využití pro řešení běžných problémů, se kterými se chemici setkávají v běžné praxi. Poznají, co je třeba učinit pro úspěšné nastavení jednoduchých 1D a 2D experimentů na NMR spektrometru, naučí se zpracovávat NMR data a poznají, jak nejlépe interpretovat výsledná spektra. Kurz poskytuje i základní orientaci v různých oblastech NMR spektroskopie.

Literatura -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (21.09.2018)

Kvalitní literatura v českém jazyce není, materiály v češtině jsou uvedeny v sekci Studijní opory (https://clab.vscht.cz/nmr/vyuka/nmr_pl)

Friebolin H.: Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, Wiley-Vch 1998.

Sanders J. K. M., Hunter B.K.: Modern NMR Spectroscopy - a guide for chemists, Oxford University Press 1994.

Gunther H.: NMR Spectroscopy, John Wiley 1995.

Ernst R. R., Bodenhausen G., Wokaun A.: Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions, Oxford University Press, 1987.

Adams D.: The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy and The Restaurant at the End of the Universe, Pan Books 1981, 1982.

Studijní opory
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

http://www.vscht.cz/nmr/predmet/predmet-nmr.html

Sylabus
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

1. Základní pojmy, principy pulsních experimentů

2. Dvou a vícedimenzionální NMR

3. Jaderná relaxace, chemická výměna, NOE efekt

4. Konstrukce a princip činnosti NMR spektrometrů

5. Interpretace NMR spekter, výpočty, databáze

6. Konformační analýza I

7. Konformační analýza II

8. Chemická výměna

9. Multijaderná NMR a její využití pro řešení konkrétních problémů

10. Zadání zkouškového projektu

11. NMR biologicky aktivních systémů

12. Studium nevazebných interakcí

13. Kvantitativní NMR, zobrazování pomocí magnetické resonance

14. NMR v pevné fázi

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Student by měl mít základní znalosti matematiky, fyzika a chemie.

 
VŠCHT Praha