PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemometrika - D402003
Anglický název: Chemometrics
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kania Patrik Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402002, P402002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Aplikace pokročilých statistických metod (vícerozměrná pozorování, metody rozpoznávání vzoru, regresní analýza) pro zajištění kvality analytických výsledků a optimalizaci analytických metod.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: SUCHANEM (20.11.2012)

Studenti doktorandského studia budou umět:

Používat vícerozměrné statistické metody

Používat lineární a nelineární regresi

Vyhodnocovat epidemiologické studie

Interpretovat výsledky měření

Literatura
Poslední úprava: SUCHANEM (20.11.2012)

Základní

Handbook of chemometrics and Qualimetrics, Elsevier 1997, ISBN 0/444/89724/0

Sylabus
Poslední úprava: SUCHANEM (20.11.2012)

1. Úvod do vícerozměrných metod

2. Optimaliozace jednorozměrných měření

3. Optimalizace vícerozměnrých měření

4. ANOVA

5. MANOVA

6. Metoda hlavních komponent

7. Lineární diskriminační analýza

8. Korespondenční analýza

9. Intepretace epidemiologicých studií

10. Programový soubor XLSTAT

11. Programový soubor UNSCRAMBLER

12. Regresní analýza

13. Nelineární regrese

14. Komplexní projekt- zadání a výklad

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (22.09.2016)

Kurz není vhodný pro studenty, kteří již absolvovali předmět N402042 Analytická chemometrika.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha