PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molekulární fyzikální chemie a symetrie - D402034
Anglický název: Molecular Physical Chemistry and Symetry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP402010, P402010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Přednáška poskytuje fenomenologické základy molekulární kvantové mechaniky, kvantové chemie, statistické termodynamiky z hlediska propojení s kvantovou mechanikou, základy chemické vazby a slabých intra- a intermolekulárních interakcí. V přednášce nejde o odvozování matematických řešení, ale o korektní vysvětlení pojmů a fenomenů mikrosvěta, jako jsou vlnová funkce, spin, vlnový balíček, princip neurčitosti, Pauliho princip a mnoha dalších.
 
VŠCHT Praha