PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní metody chemické fyziky II - D402037
Anglický název: Advanced Methods of Chemical Physics II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Fárník Michal doc. Mgr. Ph.D., DSc.
Je záměnnost pro: AP402013, P402013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Hladíková Jana (08.11.2013)
Přednáška poskytuje jednotný teoretický základ pro metody molekulové spektroskopie, jako jsou rotační, vibrační, elektronová spektroskopie, NMR, ESCA atp. Vedle teoretického základu jsou probírány i základy experimentu od klasických po nejmodernější techniky měření.
 
VŠCHT Praha