PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzikální chemie pro technologickou praxi - D403023
Anglický název: Physical Chemistry for Technology Practice
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bendová Magdalena Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (20.08.2018)
Tento kurz je úvodem do základů fyzikální chemie a jejích praktických aplikací pro studenty, kteří během magisterského studia absolvovali jen základní kurz Fyzikální Chemie I nebo jej vůbec neabsolvovali. Účelem je prohloubit a upevnit jejich znalosti tak, aby je mohli efektivně využít během doktorského studia v jejich praxi a pro absolvování zkoušek spojených s oborem fyzikální chemie. Důraz bude kladen na důkladné pochopení základních pojmů a souvislostí mezi přednášenou látkou a praktickými aplikacemi; kromě klasické a statistické termodynamiky budou přednášeny i základy membránových separací a chemické kinetiky. Mimo přednášky budou studenti motivováni k rozsáhlému samostudiu - během obou semestrů budou vypracovávat písemné úkoly, které upevní jejich znalosti. Závěrečná zkouška proběhne formou seminární práce.
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)

1. Prausnitz, J. M.; Lichtenthaler, R. N.; de Azevedo, E. G. Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria (3rd Edition); Prentice Hall: 3 ed.; 1998. 2. Kondepudi, D.; Prigogine, I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures; Wiley: 1 ed.; 1998. 3. Ed.: J.G. Crespo, K.W. Böddeker, Membrane Processes in

Separation and Purification, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1994. 4. Kraus, M.; Schneider, P.; Beránek, L. Chemická kinetika pro inženýry; SNTL; 1978.

 
VŠCHT Praha