PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do nevratné termodynamiky: teorie a praxe - D403027
Anglický název: Introduction into irreversible thermodynamics: theory and practice
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Bendová Magdalena Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
 
VŠCHT Praha