PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Inženýrská kinetika a heterogenní reaktory - D409002
Anglický název: Engineering Kinetics and Heterogeneous Reactors
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Marek Miloš prof. Ing. DrSc.
Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)
Předmět zahrnuje diskusi reakční kinetiky homogenních i heterogenních reakcí, popis transportních procesů u reakcí katalyzovaných tuhými látkami, nekatalytické reakce tuhá fáze-tekutina, deaktivaci katalyzátorů,reakce plyn- tekutina, modelování vsádkových,trubkových a míchaných průtočných reaktorů, studium charakteru toku v reaktorech, reaktory s fluidní vrstvou a multifázové reaktory. Součástí studia je řešení příkladů.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice chemických reaktorů.

Rozumět transportním a reakčním dějům probíhajícím v různých typech reaktorů.

Zapisovat a řešit matematické modely heterogenních chemických reaktorů.

Orientovat se v moderních technologiích využívajících heterogenní reaktory.

Literatura
Poslední úprava: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

Froment, Bischoff, De Wilde: Chemical Reactor Analysis and Design, J.Wiley,2011

Sylabus -
Poslední úprava: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

1. Základy reakční kinetiky

2. Kinetika heterogenních katalytických reakcí

3. Transportní procesy při heterogenní katalýze

4. Nekatalytické reakce mezi pevnými a plynnými fázemi

5. Deaktivace katalyzátoru

6. Reakce mezi plynnými a kapalnými fázemi

7. Modelování chemických reaktorů

8. Vsádkový a polovsádkový reactor

9. Reaktor s pístovým tokem

10. Ideálně míchaný průtočný reactor

11. Reaktor s nehybnou katalytickou vrstvou

12. Charakterizace toku průtočným systémem

13. Fluidní reaktor

14. Vícefázový reactor

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

Základní obecné znalosti organické a anorganické chemie, matematiky, fyziky, fyzikální chemie a chemického inženýrství.

Schopnost programování v alespoň jednom programovacím jazyce pro technické výpočty, MatLab, Maple, C++, Fortran, ...

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc. (25.04.2016)

Nutné:

Chemické inženýrství I, Matematika I, Fyzikální chemie I

Doporučeno:

Chemické inženýrství II, Matematika II, Fyzikální chemie II

 
VŠCHT Praha