PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Inženýrství polymeračních reaktorů - D409009
Anglický název: Engineering of Polymeration Reactors
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2012 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kosek Juraj prof. Dr. Ing.
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět se zabývá všemi aspekty popisu a částečně i modelování polymeračních reaktorů. Zahrnuje rozbor reakční kinetiky, populační bilance hmoty, popis molekulární architektury distribučními funkcemi, vliv rovnováhy na polymeraci, plynně-disperzní a kapalně-disperzní reaktory, vliv termodynamiky na polymeraci, řízení polymeračních reaktorů, zpracování produktů polymerace a příprava polymerních pěn.
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)

Young R.J., Lovell P.A.: Introduction to Polymers, Chapman & Hall (1991).

 
VŠCHT Praha