PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bubliny, kapky, částice - D409015
Anglický název: Bubbles, drops and particles
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Tihon Jaroslav Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP409007, P409007
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Mezifázové napětí a kapilární jevy – Tvar bublin a kapek – Pohyb jednotlivých bublin a kapek – Proudění okolo částic – Přitažlivé a odpudivé síly mezi částicemi – Klasifikace částic podle tvaru – Smáčivost povrchů, statický a dynamický kontaktní úhel – Povrchové jevy, štěpení a koalescence – Sdílení tepla a hmoty mezi částicí a okolím – Reologie vícefázových systémů.
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

Clift R., Grace J.R., Weber M.E. : Bubbls, drops, and particules. Dover publications, inc. Mineola, NewYork (2005); DeGennes P.G., Brochard-Wyart F., Quéré D.: Capillarity and Wetting Phenomana. Springer New York (2004)

 
VŠCHT Praha