PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Optické senzory pro měření v chemických a biologických reaktorech - D409022
Anglický název: Optical measurement methods, chemical sensors and biosensors
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kuncová Gabriela Ing. CSc.
Je záměnnost pro: P409010
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Kurs je určen pro doktorandy především v oborech chemického inženýrství, biotechnologie a analytické chemie. V kursu se posluchači seznámí se základy měření a konstrukcí optických vláknových senzorů. Součástí kursu jsou i praktické ukázky měření pomocí biosenzorů v laboratoři.
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

Principles of Fluorescence Spectroscopy Second Edition , Joseph R. Lakowicz (1999).Optical Fiber Telecomunications Ed. S.E.Miller, A.G.Chynoweth (1979)

 
VŠCHT Praha