PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Texturní vlastnosti porézních látek - D409026
Anglický název: Textural properties of porous materials
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Šolcová Olga Ing. DSc.
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět se zabývá metodami umožňujícími základní texturní charakteristiku porézních materiálů jako je fyzikální adsorpce inertních plynů, rtuťová porozimetre a heliová pyknometrie. Dále jsou probírány informace potřebné pro popis/simulaci procesů v pórech s ovlivněním transportními kroky (difúze, permeace).
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)

P. Schneider: Textura porézních látek - učební text pro doktorandské studium, ÚCHP AVČR, Praha, 1997.

Rouquerol J., Rouquerol F., Sing K.S.W.: Adsorption by Powders and Porous Solids, Academic Press, London, 1999.

 
VŠCHT Praha