PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Numerické metody pro inženýry - D413002
Anglický název: Numerical Methods for Engineering
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc.
Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc.
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět pokrývá celé spektrum numerických úloh, se kterými se může student doktorského studia na VŠCHT setkat: numerické metody lineární algebry, interpolaci, řešení nelineárních algebraických rovnic, řešení obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic a vyhodnocování experimentálních dat.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Studenti budou umět zvolit vhodnou numerickou metodu pro řešení matematického modelu ve tvaru algebraických nebo diferenciálních rovnic. Naučí se přesvědčit se o přesnosti numerického řešení.

Literatura
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Z: M. Kubíček, M. Dubcová, D. Janovská, Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha 2005, 80-7080-558-7. Další literatura individuálně.

Sylabus
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

1. Interpolace, interpolace pomocí splinů.

2. Diferenční formule, kvadraturní formule.

3. Numerické metody lineární algebry.

4. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova metoda.

5. Počáteční úloha pro ODR. Jednokrokové metody.

6. Vícekrokové metody. Stabilita. Odhad chyb.

7. Stiff systémy. A - stabilní metody.

8. Okrajová úloha pro ODR. Diferenční metody.

9. Metoda střelby.

10. Diferenční metody pro PDR parabolického typu lineární případ.

11. Diferenční metody pro PDR parabolického typu nelineární případ.

12. Metoda přímek.

13. Diferenční metody pro PDR eliptického typu.

14. Numerické vyhodnocování experimentálních dat. Lineární a nelineární regrese.

15. Samostatný projekt.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Matematika I, II.

 
VŠCHT Praha