PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Optimalizace nelineárních problémů - D413007
Anglický název: Non-linear Optimalization
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc.
Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc.
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Extrémy funkcí reálných proměnných. Vázaný extrém, podmíněný extrém. Lineární programován. Nelineární programování, metody přímého hledání, metody gradientní, metoda Newtonova. Metody pro vázaný a omezený extrém. Základy dynamického programování. Vektorová optimalizace, konstrukce Paretovy množiny.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Studenti budou umět: Pochopit a formulovat optimalizační úlohu. Řešit úlohu v jednoduchých případech, použít vhodný software ve složitějších případech. Klasifikovat úlohu a navrhnout řešení. Řešení zadaného projektu.

Literatura
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Kubíček M.: Optimalizace inženýrských procesů. SNTL Praha 1986. Další literatura individuálně.

Sylabus
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

1. Formulace optimalizační úlohy.

2. Extrémy funkcí reálných proměnných - metody klasické analýzy.

3. Extrémy funkcí reálných proměnných - volný extrém, vázaný extrém.

4. Extrémy funkcí reálných proměnných - extrém s omezeními.

5. Lineární programování.

6. Simplexní metoda.

7. Nelineární programování.

8. Metody adaptivního hledání.

9. Gradientní metody.

10. Pokutové funkce.

11. Základy dynamického programování.

12. Problém dělení zdrojů.

13. Základy vektorové optimalizace.

14. Konstrukce Paretovy množiny.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Matematika I,II

 
VŠCHT Praha