PředmětyPředměty(verze: 943)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemické senzory - D444008
Anglický název: Chemical Sensors
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP444004, P444004
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět se zabývá pokročilým výkladem výběru materiálů, způsobů uspořádání a principů činnosti chemických senzorů se zvláštním zaměřením na polovodičové senzory plynů. Jsou ukázány souvislosti mezi materiálovými parametry, morfologií citlivé vrstvy, charakterem detekované látky a podobou odezvy senzoru. Zevrubně jsou probrány režimy a metodiky měření na chemických senzorech.
Literatura
Poslední úprava: TAJ444 (05.02.2015)

Z:Janata J., Principles of Chemical Sensors, Amazon, New York, 2009, 0387699309

Z:Korotcenkov G., Chemical Sensors Comprehensive Sensor Technologies: Volume 4 Solid State Sensors, Momentum Press, New York,1606502336

Z:Jaaniso R., Tan O.K. (editors), Semiconductor Gas Sensors, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2013, ISBN 978-0-85709-236-6

D:Kittel CH., Introduction to Solid State Physics, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998, 0274673376

Sylabus
Poslední úprava: TAJ444 (05.02.2015)

1. Klasifikace senzorů; převodní mechanismy; vymezení pojmu chemický senzor a polovodičový plynový senzor

2. Základní principy chemických senzorů určených pro detekci plynných směsí

3. Úvod do fyziky polovodičů (vlastní a nevlastní polovodič, přechod pn, Schottkyho přechod, povrchové stavy)

4. Polovodičový plynový senzor - detekční mechanismy v závislosti na pracovní teplotě

5. Struktury a architektura polovodičových plynových senzorů

6. Typy citlivých vrstev, obecné vlastnosti jejich základních materiálů (anorganické a organické materiály)

7. Katalyzátory, dopanty, inhibitory růstu krystalových zrn, selektivní membrány

8. Technologie přípravy citlivých vrstev

9. Parametry charakterizující senzor a možnosti jejich zdokonalení

10. Metodiky a režimy měření (stejnosměrná a fázová citlivost, Nyquistovy diagramy, vyhodnocení náhradního obvodu senzoru)

11. Interferující látky, katalytické jedy a inhibitory

12. Senzorová pole, elektronický nos, metody zpracování dat (PCA a klastrová analýza)

13. Komerčně vyráběné polovodičové plynové senzory a přehled jejich využití

14. Perspektivy polovodičových plynových senzorů

 
VŠCHT Praha