PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programové prostředky pro měření a řízení - D444011
Anglický název: Software Tools for Measurement and Control
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Fitl Přemysl Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP444005, P444005
Anotace -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (12.10.2015)
Předmět je určen pro studenty, kteří potřebují v rámci svého doktorského studia automatizovat vlastní měření a zpracování naměřených dat. V rámci výuky tohoto předmětu se studenti seznámí s možnostmi připojení laboratorních přístrojů k počítači, případně jejich zapojením do složitějších měřících systémů. Pro výuku je používáno především programové prostředí National Instruments LabVIEW.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (12.10.2015)

Student bude umět:

Základní programové struktury a funkce prostředí NI LabVIEW.

Vytvořit jednoduchý program v prostředí NI LabVIEW.

Způsoby komunikace s měřícími přístroji z laboratorní a průmyslové praxe.

Literatura -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (04.02.2015)

Cory L. Clark ; LabVIEW Digital Signal Processing; McGraw-Hill; ISBN: 0071444920; 2005

Leonard Sokoloff; Applications in LabVIEW; Prentice Hall ; ISBN: 0-13-833949-X; 2003

Thomas Bress; Effective LabVIEW Programming; NTS Press ; ISBN: 978-1-934891-08-7; 2013

Sylabus -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (12.10.2015)

1 Úvod do LabVIEW - Virtuální instrumentace - základy

2 LabVIEW - Structures (využití smyček v programu)

3 LabVIEW - Array + Graph (tabulky dat a jejich zobrazení)

4 LabVIEW - Cluster + String (práce s nenumerickými datovými typy)

5 LabVIEW - File I/O + Report (ukládání dat v LabVIEW)

6 LabVIEW - SubVI, Icon/Connector Pane (podprogramy, tvorba exe souborů)

7 LabVIEW - Vision (Obrazová analýza v prostředí LabVIEW)

8 LabVIEW - Komunikace s Matlabem, Mathscript, volání externího kodu (DLL, ActiveX)

9 Sběrnice používané pro sběr dat RS232,RS485,GPIB,LAN. Popis komunikace v LabVIEW - (NI- VISA).

10 Moderní měřící přístroj. Typy dostupných ovladačů měřících přístrojů (VI, IVI,DLL).

Postup instalace.

11 Multifunkční měřící karty a jejich použití. LabVIEW - (NI-DAQ)

12 Seznámení s možnostmi dalších prostředí: HP-VEE, LabWindows CVI, ControlPanel

13 IMAQ Vision Builder. Automatická obrazová analýza s využitím prostředí LabVIEW

14 Samostatný projekt

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (12.10.2015)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (12.10.2015)

Student v rámci samostatné práce vytvoří program na téma dohodnuté s vyučujícím na začátku semestru. Tento program bude v závěru semestru ohodnocen.

Student musí absolvovat závěrečný test s bodovým hodnocením minimálně 50% bodů z maxima možného.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha