PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do fyziky plazmatu - D444012
Anglický název: Introduction to Plasma Physics
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
Khun Josef Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP444003, P444003
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět uvádí do problematiky fyziky plazmatu, popisuje pohyb nabitých částic v homogenních a stacionárních polích a v polích nehomogenních a nestacionárních. Další zde popisovanou problematikou je difúze, pohyblivost, ambipolární difúze, srážkový model; uvádí základní přehled možností aplikace plazmatu s důrazem na jeho interakci s biologickými materiály a strukturami nebo na využití pro generaci nanočástic.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (17.10.2015)

Studenti budou umět:

aplikovat fyzikální zákonitosti na objekty v plazmatickém stavu,

vysvětlit podstatu fyzikálních dějů v plazmatu a budou znát vybrané aplikace plazmatu.

Literatura -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)

F. F. Chen, Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984

2. P. Kulhánek, Úvod do teorie plazmatu, Nakladatelství AGA, 2011

Studijní opory -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (17.10.2015)

http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-doktorskeho-studia/82-d444012-uvod-do-fyziky-plazmatu

Metody výuky -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (17.10.2015)

Přednášky a konzultace s vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (17.10.2015)

Ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (17.10.2015)

1. Definice a dělení plazmatu.

2. Zdroje plazmatu.

3. Složení a děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic v homogenních a stacionárních polích.

4. Složení a děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic v polích nehomogenních, magnetická zrcadla.

5. Složení a děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic v nestacionárních polích.

6. Plazma ve Vesmíru a na Zemi.

7. Zdroje termálního plazmatu a jejich využití.

8. Diagnostika termálního plazmatu.

9. Zdroje a technické aplikace nízkoteplotního plazmatu.

10. Diagnostika nízkoteplotního plazmatu.

11. Možné aplikace nízkoteplotního plazmatu v mikrobiologii, potravinářství a medicíně.

12. Modelování termálního plazmatu - magnetohydrodynamika.

13. Modelování netermálního plazmatu.

14. Vybrané numericé metody.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (17.10.2015)

Fyzika I a Matematika I nebo ekvivalentní

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (17.10.2015)

Fyzika I a Matematika I nebo ekvivalentní

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D. (17.10.2015)

Ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha