PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilé metody řízení procesů - D445023
Anglický název: Advanced Control Engineering
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP445010, P445010
Anotace
Poslední úprava: TAJ445 (21.03.2014)
Předmět bude rozšiřovat okruhy znalostí, které jsou pro specialistu v oboru řízení procesů nutností (Adaptivní řízení, pokročilé prediktivní řízení, Expertní řízení, …). Zároveň bude při návrhu výuky předmětu kladen důraz na rozvoj i tzv. soft-skills u studentů doktorského studia, a to zejména v oblasti schopností prezentovat a obhajovat dosažené výsledky odborné práce.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Studenti budou umět:

Používat pokročilé a nelineární prediktivní metody řízení

Používat optimalizační metody a umělou inteligenci při modelování a řízení procesu

Literatura
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Z: CAMACHO, E.F., BORDONS, C. Model Predictive Control. London : Springer-Verlag London Limited, 2007.

Z: MACIEJOWSKI, J. M. Predictive Control with Constraints. Harlow (UK) : Prentice Hall, 2002. ISBN 0-201-39823-0.

D: BAOTIC, M., CHRISTOPHERSEN, F. J.,MORARI, M. Constrained Optimal Control of Hybrid Systems With a Linear Performance Index. IEEETrans. on Automatic Control, 51(12):1903-1919, December 2006.

Studijní opory
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

https://www.honeywellprocess.com/en-us/explore/products

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Předmět je zakončen obhajobou projektu a ústní zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (08.01.2018)

1. Adaptivní metody řízení technologických procesů

2. Rekurentní metoda nejmenších čtverců

3. On-line odhad parametrů modelu

4. Odhad stavů procesu

5. Pokročilé prediktivní řízení technologických procesů

6. Linearizované metody prediktivního řízení

7. Nelineární prediktivní řízení

8. Případová studie: Nelineární prediktivní řízení

9. Využití umělé inteligence pro řízení technologických procesů

10. Využití fuzzy pro řízení technologických procesů

11. Expertní systémy řízení technologických procesů

12. Expertní systémy řízení bioprocesů

13. Případová studie: Řízení bioprocesů

14. Semestrální projekt

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.09.2015)

Matematika I, Teorie automatického řízení

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha