PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky - D453011
Anglický název: Advanced Quantum Mechanics for Chemists
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP403019, P403019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha