PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Modelování pevných látek - M101051
Anglický název: Modeling of solids
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Třída: Kurz CŽV
Anotace -
Kurz je zaměřen na výpočty elektronových struktur pevných látek metodami DFT a analýzu výsledků s cílem modelování základních materiálových charakteristik (termodynamické, mechanické, magnetické a elektrické transportní vlastnosti) a chemických procesů (adsorpce na površích, katalýza, difuze). Pro výuku jsou využívány programy MedeA-VASP a Wien2k pro kvantově-mechanické výpočty pevných látek a program Phonon pro výpočet fononových spekter.
Poslední úprava: Sedmidubský David (10.08.2019)
Literatura
 • J. K. Burdett, From Bonds to Bands and Molecules to Solids, Progress in Solid State Chemistry 15, 1984, 173-255
 • S. Cottenier, Density Functional Theory and the Family of (L)APW-methods: a step-by-step introduction, 2013, ISBN 978-90-807215-1-7
 • MedeA 2.2 - User's guide, Materials Design Inc., 2018
 • K.Schwarz, P.Blaha, G.Madsen, Wien2k - An Augmented Plane Wave Plus Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties, User's guide, 2018, ISBN 3-9501031-1-2

Poslední úprava: Sedmidubský David (10.08.2019)
Sylabus -
 • Struktura pevných látek a příslušný matematický aparát
 • Metody DFT pro periodické struktury
 • Příprava a spuštění ab-initio výpočtu
 • Analýza výsledků ab-initio výpočtu
 • Fyzikální a spektroskopické vlastnosti
 • Optimalizace a relaxace struktury
 • Vibrace krystalové mříže
 • Simulace poruch a povrchů
 • Molekulová dynamika materiálů
Poslední úprava: Sedmidubský David (10.08.2019)
 
VŠCHT Praha