Navrhování procesů - M105016
Anglický název: Technology Process Design
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N111019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na výuku postupů výroby a navrhování procesů. Semináře mají za cíl seznámit studenty s problemtikou vývoje konkrétního procesu s využitím výpočetního software AspenPlus pro simulační výpočty procesů a vybraných aparátů.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • navrhnout vhodné aparáty a jednotkové operace potřebné pro realizaci průmyslového procesu
  • definovat klíčové parametry aparátů, které jsou nezbytné pro optimální funkci procesu
  • používat software AspenPlus k návrhu parametrů chemických aparátů a technologických uzlů
Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Literatura -

Z: J. Pašek: Syntéza procesu I, VŠCHT Praha, 1997, 8070802944.

D: J.Poživil, T.Vaněk, B.Bernauer: Procesní inženýrství, skripta VŠCHT, Praha 1997, ISBN 9788070803110.

D: R.Smith: Chemical Process: Design and Integration, John Wiley & Sons Inc, 2005, ISBN 9780471486817.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní opory -

Studijní text distribuovaný na přednáškách: Výměna tepla a výměníky

Ilustrativní firemní prospekty aparátů

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Kontrola a hodnocení

1. Písemná práce z přednáškové části

2. Diskuse o semestrálním projektu

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Sylabus -

1. Procesní pojetí chemické výroby, obsah pojmu know-how.

2. Výběr procesu z variant, ekonomická kriteria, ochrana prostředí, spotřeba energie v chemických procesech

3. Technologické schéma, látková a energetická bilnace na počítači. (Cvičení 1)

4. Reaktory a jejich simulace

5. Simulace reaktorů. (Cvičení 2)

6. Výměna tepla, výměníky

7. Výpočty výměníků (Cvičení 3)

8. Rektifikace a absorbce, data, typy kolon

9. Simulace kolonových aparátů (Cvičení 4)

10. Diskuse konkrétních příkladů (Cvičení 5)

11. Diskuse konkrétních příkladů

12. Simulace rektifikace na počítači.

13. Řízení procesu - regulační smyčka, vlastnosti regulátorů.

14. Příklad komplexního návrhu konkrétního procesu.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -
  • --
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemná zkouška, obhajoba individualního projektu.

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 50
Zkouškový test 40