PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Navrhování procesů - N111019
Anglický název: Technology Process Design
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2007 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pašek Josef prof. Ing. DrSc.
Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M111007, M105016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na výuku postupů výroby a navrhování procesů. Semináře mají za cíl seznámit studenty s problemtikou vývoje konkrétního procesu s využitím výpočetního software AspenPlus pro simulační výpočty procesů a vybraných aparátů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Studenti budou umět:

  • navrhnout vhodné aparáty a jednotkové operace potřebné pro realizaci průmyslového procesu
  • definovat klíčové parametry aparátů, které jsou nezbytné pro optimální funkci procesu
  • používat software AspenPlus k návrhu parametrů chemických aparátů a technologických uzlů
Literatura -
Poslední úprava: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing. (18.11.2012)

Z: J. Pašek: Syntéza procesu I, VŠCHT Praha, 1997, 8070802944.

D: J.Poživil, T.Vaněk, B.Bernauer: Procesní inženýrství, skripta VŠCHT, Praha 1997, ISBN 9788070803110.

D: R.Smith: Chemical Process: Design and Integration, John Wiley & Sons Inc, 2005, ISBN 9780471486817.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Studijní text distribuovaný na přednáškách: Výměna tepla a výměníky

Ilustrativní firemní prospekty aparátů

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Kontrola a hodnocení

1. Písemná práce z přednáškové části

2. Diskuse o semestrálním projektu

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ111 (13.03.2009)

1. Procesní pojetí chemické výroby, obsah pojmu know-how.

2. Výběr procesu z variant, ekonomická kriteria, ochrana prostředí, spotřeba energie v chemických procesech

3. Technologické schéma, látková a energetická bilnace na počítači. (Cvičení 1)

4. Reaktory a jejich simulace

5. Simulace reaktorů. (Cvičení 2)

6. Výměna tepla, výměníky

7. Výpočty výměníků (Cvičení 3)

8. Rektifikace a absorbce, data, typy kolon

9. Simulace kolonových aparátů (Cvičení 4)

10. Diskuse konkrétních příkladů (Cvičení 5)

11. Diskuse konkrétních příkladů

12. Simulace rektifikace na počítači.

13. Řízení procesu - regulační smyčka, vlastnosti regulátorů.

14. Příklad komplexního návrhu konkrétního procesu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)

Chemické inženýrství I

Organická technologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 70
Zkouškový test 30

 
VŠCHT Praha