PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kompozitní materiály - M106001
Anglický název: Composite Materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šerák Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Předmět podává základní přehled o kompozitních materiálech. Tyto materiály jsou rozděleny podle druhu použité matrice na kompozity s kovovou, polymerní a keramickou matricí. U každé skupiny jsou uvedeny základní vlastnosti kompozitů, metody jejich výroby a hlavní oblasti použití.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Základní přehled kompozitních materiálů s kovovými, polymerními a keramickými matricemi

Přehled metod výroby kompozitních materiálů

Přehled aplikací kompozitních materiálů v praxi

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Z:Vojtěch D., Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010, 9788070807415

D:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006, 8070806001

D:Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu I, CERM, Brno, 2001, 8072041932

D:Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu II, CERM, Brno, 1999, 8072041304

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

1. Kompozitní materiály - definice, rozdělení,druhy matric a výztuží

2. Vlastnosti rozhraní matrice - výztuž

3. Vlastnosti vláknových kompozitních materiálů

4. Vlastnosti částicových kompozitních materiálů

5. Metody výroby vláknových kompozitů s kovovými matricemi

6. Vlastnosti a použití vláknových kompozitů s kovovými matricemi

7. Částicové kompozity s kovovými matricemi

8. Klasifikace kompozitů s keramickými matricemi

9. Částicové a vláknové kompozity s keramickými matricemi

10. Příprava, vlastnosti a použití kompozitů s keramickými matricemi

11. Klasifikace kompozitů s polymerními matricemi

12. Kompozity s polymerními matricemi vyztužené kontinuálními vlákny

13. Kompozity s polymerními matricemi vyztužené krátkými vlákny

14. Aplikace kompozitů s polymerními matricemi

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Nauka o materiálu

Úvod do studia materiálů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Písemný zkouškový test

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha