PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie zpracování kovových materiálů - M106016
Anglický název: Technology of metallic materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šerák Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (09.01.2018)
V předmětu jsou detailně popsány technologie zpracování kovů - odlévání, tváření, dělení, spojování a obrábění a další.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Studenti budou umět:

  • Orientovat se v používaných technologiích zpracování kovových materiálů.
  • Volit vhodnou technologii zpracování materiálu v praxi.
Literatura -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Z:Novotný J., Šanovec J., Bednář B., Kreibich V.: Technologie I, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006, 8001023516

Z:Němec M., Suchánek J.,Šanovec J.: Základy technologie I, Vydavatelství ČVUT 2006, 8001035301

Z:Michna Š., Nová I.: Technologie a zpracování kovových materiálů, Adin, s.r.o. Prešov, 2008, 9788089244386

D:Mádl J., Barcal J.: Základy technologie II, Vydavatelství ČVUT 2002, 8001026108

D:Fischer U. a kol: Základy strojnictví, Europa - Sobotáles cz, s.r.o, 2004, 8086706095

Studijní opory -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (09.01.2018)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-80-7080-600-1/anotace/

Prezentace k dispozici u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (09.01.2018)

01. Historie slévárenské výroby, základní slévárenské pojmy.

02. Technologičnost konstrukce forem.

03. Použití nálitků v gravitační slévárenské technologii.

04. Vady odlitků, systematika, rozdělení, charakterizace.

05. Výroba keramických slévárenských forem.

06. Technologie gravitačního lití.

07. Moderní slévárenské technologie s využitím tlaku. Recyklace materiálů ve slévárenství.

08. Technologie 3D tisku. Technologie pěnových materiálů na bázi ková a slitin.

09. Technologie tváření kovů - historie, základní rozdělení metod.

10. Odlišnosti tváření materiálů za studena a za tepla. Ohřev materiálu na tvářecí teploty.

11. Technologie objemového tváření kovů.

12. Technologie plošného tváření kovů.

13. Technologie třískového obrábění kovů.

14. Technologie dělení materiálu. Technologie spojování materiálu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Vlastnosti a zkoušení kovů

Nauka o materiálu

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Ústní zkouška 90

 
VŠCHT Praha