PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv - M107005
Anglický název: Corrosion and Application of Refractories and Inorganic Binders
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Záměnnost : N107010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Předmět je zaměřen na korozi a aplikace žárovzdorných materiálů a betonu. V předmětu jsou rozebírány jednotlivé formy korozních dějů žárovzdorných materiálů a betonu a způsoby jejich ochrany. Dále jsou rozebírány formy aplikací žárovzdorných hmot a betonu. Důraz je kladen na materiálovou stránku žárovzdorných hmot a betonu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (27.01.2018)

Studenti budou umět:

Teoretické a praktické principy koroze a užití žárovzdorných materiálů a betonu.

Principy ochrany žárovzdorných materiálů a betonu před korozí.

Principy strojních zařízení používaných při užití žárovzdorných materiálů a betonu.

Literatura -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Z: F.Škvára: Technologie anorganických pojiv, skripta VŠCHT

Z: J.Kutzendörfer: Koroze žárovzdorných materiálů, Silikátová spol. 1998

D: H.F.W.Taylor: Cement Chemistry

D: P.Pytlík: Technologie betonu

D: J.Stark, B.Wicht: Dauerhaftigkeit von beton

D: J.Skalny, J.Marchand, I.Odler: Sulfate attack on concrete

D: C.L.Page, M.M.Page (ed.): Durability of concrete and cementcomposites

D: H.Böhni (ed.): Corrosion in reinforced concrete structures

D: Laboratorní metody v oboru silikátů

D: J.Kutzendörfer: Žárovzdorné materiály 1,2 skripta VŠCHT

D: J.Kutzendörfer: Žárovzdorné materiály 1 až 9, Silikátová společnost

Studijní opory -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (27.01.2018)

Viz doporučená literatura

Skripta ke stažení: http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/9052

Přístupové heslo bude sděleno na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (26.01.2018)

1. Teoretické základy koroze pevných látek

2. Rozpouštění pevných látek kapalinami

3. Druhy koroze

4. Vliv jednotlivých faktorů na korozi, vliv vyzdívkového materiálu

5. Vliv fázového rozhraní, vliv času a teploty

6. Laboratorní metody zkoušení koroze

7. Vyzdění provozních agregátů

8. Materiálová charakteristika betonu

9. Žárobetony

10.Vlastnosti betonů

11.Výroba betonu

12.Síranová koroze, chloridová koroze

13.Koroze zmrazováním a roztáváním

14.Koroze výztuže, Alkalicko-křemičitá reakce v betonu

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Úspěšné absolvování zápočtového testu a písemné zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha