PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Procesy a zařízení ve sklářském průmyslu - M107007
Anglický název: Processes and Equipment in the Glass Industry
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N107012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na charakterizaci tavicího a tvarovacího procesu skel a na popis tavicích zařízení včetně celoelekrických. Předmětu si klade za cíl pochopení procesů sklářského průmyslu se zaměřením na inženýrský přístup.
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (16.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

analyzovat základní procesy probíhající při tavení a tvarování skel

charakterizovat základní typy sklářských tavicích pecích

navrhovat potřebná zlepšení vedoucí k optimálnímu provozu zařízení sklářské technologie

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (16.02.2018)
Literatura -

Z: Staněk J.: Elektrické tavení skla, SNTL Praha 1976

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa 1981

Z: Trier W.: Glass furnaces - design, construction and operation, SGT Sheffield 1984, ISBN 0900682205

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Charakterizace tavicího procesu skel

2. Dílčí procesy tavení skel

3. Zdroje energie pro tavicí proces

4. Celoelektrické pece

5. Palivové pece

6. Speciální způsoby tavení

7. Využití prostoru a proudění skloviny

8. Energetická bilance tavicích pecí

9. Matematické a fyzikální modely tavicích pecí

10. Žáromateriály ve sklářství

11. Způsoby a zařízení tvarování skla

12. Postupy tvarování skel

13. Chlazení skla

14. Sklářské chladicí, pomocné a rafinační pece

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (16.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné absolvování zápočtového testu a složení ústní zkoušky

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha