PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie keramiky - M107010
Anglický název: Technology of Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Gregorová Eva Ing. CSc.
Záměnnost : N107015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět podává ucelený přehled o keramické vědě a technologii. V první, obecné části, je podán přehled o surovinách, keramické technologii jako celku a o mikrostruktuře a vlastnostech keramiky. Ve druhé, speciální části, jsou probrány hlavní skupiny keramických materiálů z hlediska chemického (oxidová, neoxidová, silikátová keramika) a mikrostrukturně-aplikačního (materiály žárovzdorné, kompozitní, porézní a celulární, funkční, bio- a nanomateriály).
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Detailně klasifikovat a vysvětlit jednotlivé keramické suroviny, keramické procesy (tvarování, sušení, výpal atd.), keramické mikrostruktury a vlastnosti keramických materiálů jak v obecné rovině, tak zvlášť pro jednotlivé materiálové skupiny keramiky rozdělené podle hledisek chemických (oxidová, neoxidová, silikátová), mikrostrukturních (kompozitní, porézní / celulární, nanokeramika) a aplikačních (žárovzdvzdorná, funkční a biokeramika). Absolvováním tohoto předmětu získávají studenti ucelený a detailní soubor znalostí nutných pro práci ve výzkumu a vývoji keramických materiálů a procesů.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Literatura -

Z: Kingery W.D., Bowen H.K., Uhlmann D.R.: Introduction to Ceramics (second edition). Wiley, New York 1976 (ISBN 0-471-47860-1).

Z: Rahaman M. N.: Ceramic Processing and Sintering (second edition). Marcel Dekker, New York 2003. (ISBN 0-8247-0988-8).

Z: Brook R. J. (ed.): Processing of Ceramics (= vols. 17a and 17b of Cahn R. W., Haasen P., Kramer E. J.: Materials Science and Technology). Wiley-VCH, Weinheim 2005. (ISBN 978-3-527-31395-2).

Z: Lee W.E., Rainforth W.M.: Ceramic Microstructures - Property Control by Processing. Chapman & Hall, London 1994. (ISBN 0-412-43140-8).

Z: Swain M. (ed.): Structure and Properties of Ceramics (= vol. 11 of Cahn R. W., Haasen P., Kramer E. J.: Materials Science and Technology). Wiley-VCH, Weinheim 2005. (ISBN 978-3-527-31395-2).

Z: Richerson D. W.: Modern Ceramic Engineering (third edition). CRC Taylor and Francis, Boca Raton 2006. (ISBN 1-57444-693-2).

D: Green D.J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Ceramics. Cambridge University Press , Cambridge 1998. (ISBN 0-521-59913-X).

D: Pabst W., Gregorová E.: Effective elastic moduli of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 31-100 in Caruta B.M. (ed.): Ceramics and Composite Materials - New Research. Nova Science, New York 2006. (ISBN 1-59454-370-4).

D: Pabst W., Gregorová E.: Effective thermal and thermoelastic properties of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 77-138 in Caruta B.M. (ed.): New Developments in Materials Science Research. Nova Science, New York 2007. (ISBN 1-59454-854-4).

D: Pabst W., Hostaša J.: Thermal conductivity of ceramics - from monolithic to multiphase, from dense to porous, from micro to nano, pp. 1-112 in Wythers M.C. (ed.): Advances in Materials Science Research. Nova Science, New York 2011. (ISBN 978-1-61209-821-0).

Poslední úprava: Pabst Willi (19.10.2022)
Studijní opory -

Gregorová E., Pabst W.: Ceramic Technology - An Electronic Textbook. ICT Prague 2007 (accessible via http://vscht.cz/sil/keramika/index.hmtl).

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Suroviny a jejich charakterizace

2. Tvarování

3. Sušení a vyhořívání pojiv

4. Výpal a slinování, pokročilé techniky slinování

5. Mikrostruktura a vlastnosti, reakční slinování a krystalové defekty, optické vlastnosti transparentní keramiky

6. Oxidová keramika, testování mechanických vlastností keramiky

7. Neoxidová keramika

8. Silikátová keramika

9. Žárovzdorné materiály

10. Funkční keramika

11. Aditivní příprava keramiky

12. Biokeramika, biomimetické procesy a bioinspirovaná keramika

13. Keramické nanomateriály

14. Keramické kompozity

Poslední úprava: Pabst Willi (19.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínka k získání zápočtu je úspěšné absolvování zápočtové písemky a prezentace individuálního projektu. Zkouška je ústní a týká se látky celého semestru.

Poslední úprava: Pabst Willi (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
7 / 7 194 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 5
Průběžné a zápočtové testy 35
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha