PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Teoretická spektroskopie a reaktivita - M110012
Anglický název: Theoretical spectroscopy and reactivity
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Krupička Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základními metodami molekulového modelování a kvantově chemických výpočtů organických molekul.
Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

používat základní pojmy kvantové chemie

optimalizovat geometrii molekuly

používat základní kvantově chemické metody

aplikovat kvantově chemické metody pro predikci průběhu některých organických reakcí a pro výpočet spekter

Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
Literatura -

Z: Frank Jensen: Introduction to Computational Chemistry, Second Edition. 0470011874

Z: Steven M. Bachrach: Computational Organic Chemistry 2nd Edition. 1118291921

Z: Attila Szabo ,‎ Neil S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory. 0486691861

Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
Sylabus -

1. Kvantově-chemický popis molekuly, predikce molekulových vlastností

2. LCAO aproximace, báze AO, vnitřní souřadnice, Z-matice.

3. Reakční hyperplocha a její extrémy-minima, sedlové body.

4. Užití symetrie, strategie hledání tranzitních stavů, reakční koordináta.

5. Wilsonova analýza, termodynamické a kinetické řízení reakce.

6. Výpočet termodynamických charakteristik a rychlosti chemické reakce.

7. Semiempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.

8. Neempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.

9. Korelační energie, metoda konfigurační interakce.

10. Teoretický přístup k výpočtu UV a IR spekter.

11. Termické reakce-analýza termických procesů v základním stavu.

12. Elektrocyklické reakce, sigmatropní přesmyky, symetrie MO.

13. Fotochemické procesy, multiplicita stavů.

14. Vnitřní konverze a mezisystémový přenos, mezimolekulové interakce.

Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (09.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zkouškou sestávající z řešení příkladů na PC a ústní části.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha