PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Projekt chemicko-farmaceutického inženýrství - M111018
Anglický název: Engineering in Chemical and Pharmaceutical Processes: Project
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 52 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Patera Jan Ing. Ph.D.
Karaba Adam Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob na problematiku zahrnující optimalizace jednotkových operací či návrhy složitějších procesů. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.
Poslední úprava: Patera Jan (19.02.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Samostatně řešit konkrétní inženýrskou úlohu z chemického a farmaceutického průmyslu

Pracovat v týmu

Sepsat protokol/report

Prezentovat výsledky

Poslední úprava: Karaba Adam (20.02.2018)
Literatura

Z: Hickey A.J., Pharmaceutical Process Engineering, M.Dekker, 2001

D: Levin M., Pharmaceutical process scale up, M.Dekker, 2002

Poslední úprava: Patera Jan (19.02.2018)
Studijní opory

https://uot.vscht.cz/

R. Perry, H and D. Green, W, Perry's Chemical Engineers handbook, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999.

Poslední úprava: Karaba Adam (20.02.2018)
Sylabus

1.- 7. Řešení jednotkových operací z pohledu chemického a farmaceutického inženýrství. Optimalizace provozu aparátů, citlivostní analýzy procesů.

7. Zadání projektu

8.- 13. Samostatné řešení projektu

14. Obhajoba výsledků a ústní prezentace

Poslední úprava: Patera Jan (19.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí zpracovat a vyřešit zadaný projekt, o řešení sepsat report, vypracovat ústní prezentaci a obhájit výsledky.

Poslední úprava: Karaba Adam (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha