PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Gumárenské suroviny a jejich zpracování - M112003
Anglický název: Elastomers and Rubber Compounding Materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se věnuje historii a významu gumárenství, charakteristickým vlastnostem gumárenských surovin, chemickým reakcím při zpracování kaučuku, struktuře pryže a jejím změnám při stárnutí a využití odpadní pryže. Na závěr jsou probírány základy skladby kaučukových směsí.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

uvést základní vlastnosti kaučuků a pryží

popsat strukturu sítě vulkanizátu z fyzikálního a chemického hlediska

rozumět podstatě procesů plastikace kaučuku, vulkanizace kaučukové směsi, regenerace a recyklace pryže

orientovat se v používaných gumárenských surovinách, tj. kaučucích i přísadách, vysvětlit funkci těchto přísad a uvést příklady

ovládat základy skladby kaučukových směsí, navrhnout kaučuk vhodný pro konkrétní aplikaci

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Literatura -

Z: Ducháček V.,Hrdlička Z.:Gumárenské suroviny a jejich zpracování,4.vydání.Vydavatelství VŠCHT,Praha 2009.ISBN 978-80-7080-713-2.

D: Kyselá G.,Hudec I.,Alexy P.:Výroba a spracovanie kaučukov a gumy.STU Bratislava,Bratislava 2010,ISBN 978-80-227-3324-3.

D: Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ.,1st and 2nd edition,New York,1964-1991,v současné době dostupná v elektronické podobě,4th edition,1999-2010,elektronická knihovna VŠCHT.

D: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley Verlag Gmbh, 7th edition,2010,elektronická knihovna VŠCHT.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.09.2019)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-713-2/

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-003/

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Kontrola studia formou 4 písemných testů v průběhu semestru. Zkouška se získá absolvováním minimálně 3 ze 4 testů zadaných během semestru s prospěchem minimálně dostatečným nebo závěrečným testem s prospěchem rovněž minimálně dostatečným a prokazatelnou znalostí látky charakterizované sylabem.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Přírodní a syntetické kaučuky, vývoj gumárenského průmyslu.

2. Charakteristické vlastnosti kaučuku a pryže.

3. Chemické reakce při zpracování kaučuku.

4. Struktura pryže (ideálního a reálného vulkanizátu).

5. Chemické a fyzikální změny při exploataci a stárnutí pryže.

6. Regenerace a problematika využití odpadní pryže (recyklace).

7. Gumárenské chemikálie (vulkanizační a antidegradační systémy).

8. Plniva, promotory, změkčovadla a zvláštní přísady do kaučuků.

9. Hlavní druhy kaučuků a základy skladby kaučukových směsí.

10. Suché kaučuky pro všeobecné použití.

11. Suché kaučuky olejovzdorné.

12. Suché kaučuky teplovzdorné.

13. Termoplastické elastomery a kapalné kaučuky, tvrdá pryž.

14. Kaučukové latexy (na základě přírodního a syntetického kaučuku).

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Vstupní požadavky -
  • --

Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

K zakončení předmětu je třeba absolvovat minimálně 3 ze 4 testů zadaných během semestru s prospěchem minimálně dostatečným nebo závěrečný test s prospěchem rovněž minimálně dostatečným a prokázat znalost látky charakterizované sylabem při ústní zkoušce.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (19.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha