PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Předdiplomní projekt - M143012
Anglický název: Pre-diploma Project
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Anotace -
Náplní předmětu je samostatná vědecká práce na výzkumném projektu, jehož téma si student zvolil v rámci předcházejícího předmětu Semestrální projekt. Cílem předmětu je zapojit studenty do výzkumné činnosti Ústavu informatiky a chemie, seznámit je se zásadami vědecké práce, metodami zpracování a analýzy dat a se způsoby prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.
Poslední úprava: Svozil Daniel (25.04.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • samostatně se podílet na konkrétním výzkumném projektu
  • aplikovat poznatky nabyté během studia při vlastním výzkumu
  • prezentovat získané poznatky
Poslední úprava: Svozil Daniel (25.04.2022)
Literatura -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Svozil Daniel (08.02.2018)
Studijní opory -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Svozil Daniel (08.02.2018)
Sylabus -

1.-14. Samostatná odborná práce na vybraném vědeckém projektu.

Poslední úprava: Svozil Daniel (08.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Statistická analýza dat, Mnohorozměrná analýza dat, Vytěžování znalostí z dat, Programování v Pythonu, Genomika: algoritmy a analýza, Analýza genové exprese, Počítačový návrh léčiv, Molekulové modelování

Poslední úprava: Svozil Daniel (08.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Ústní prezentace projektu před širším publikem.

Poslední úprava: Svozil Daniel (08.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 3 84
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha