PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování I - M143015
Anglický název: Programming I
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 5 / 5 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Záměnnost : N143036
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.07.2019)
Předmět je úvodním programovacím kurzem. Studenti se seznámí s obecnou problematikou programování a se základními programovacími prvky. Výklad bude veden v programovacích jazycích Karel a Python. Předmět slouží jako dorovnávací předmět pro studenty, kteří jdou na Mgr. obor Bioinformatika z cizích institucí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.07.2019)

Studenti budou umět:

Chápat základy číslicové techniky a jejího programování.

Popsat algoritmus řešení problému v přirozeném jazyce a implementovat ho ve vybraném programovacím jazyce.

Rozumět pojmu rekurze a rozpoznat vhodná místa k jejímu použití.

Znát základní typový systém a programové konstrukce jazyka Python.

Znát základy zpracování textových souborů, především v jazyce Python.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.07.2019)

Z: Töpfer, Pavel: „Algoritmy a programovací techniky“. Prometheus, Praha 2010 (1995). ISBN 978-80-7196-350-9

Z: Necaise, Rance D.: „Data Structures and Algorithms Using Python“. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-61829-5

Z: Turzík, Daniel; Pavlíková, Pavla: „Diskrétní matematika“. VŠCHT, Praha 2007. ISBN 978-80-7080-667-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.07.2019)

http://Python.org

http://DiveIntoPython3.net (český překlad http://DiveIntoPython3.py.cz)

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.07.2019)

Zápočet -- teoretický test na jednoduché aplikace probrané látky (základy Pythonu, rozbor předložených programových kódů…)

Zkouška -- teoretický test (Karel+Python) plus praktická část (Python; typicky zpracování textových dat)

Při praktické části je povoleno používat libovolné zdroje.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.07.2019)

1. úvod do problematiky programování

2. základy algoritmizace v přirozeném jazyce -- cykly a podmínky

3. základy algoritmizace v přirozeném jazyce -- rekurze

4. základy algoritmizace v programovacím jazyce

5. čísla & typ Boolean

6. funkce & řetězce

7. seznamy, proměnné a neproměnné datové typy

8. textové soubory & n-tice

9. slovníky & množiny

10. generátorová notace & výjimky & ladění programu

11. kódování textových souborů & binární soubory

12. pokročilejší vlastnosti funkcí

13. praktické aplikace I

14. praktické aplikace II

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.07.2019)

Není předpokládána žádná předchozí znalost programování a číslicové techniky.

 
VŠCHT Praha