PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy programování v jazyce Python - M143052
Anglický název: Introduction to programming with Python
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (31.07.2019)
Úkolem kurzu je osvojit si základy programování pomocí jazyka Python, který dnes patří ve vědecké komunitě mezi nejrozšířenější. Kromě základních prvků řízení běhu programu se studenti seznámí s typovým systémem jazyka a specifickými konstrukcemi usnadňujícími a zpřehledňujícími nejčastější operace (jako je práce s textovými a binárními soubory nebo numerické výpočty).
Literatura
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (31.07.2019)

Mark Pilgrim: „Ponořme se do Pythonu 3“. Český překlad http://diveintopython3.py.cz .

Původní zdrojový kód knihy: https://github.com/diveintomark/diveintopython3

Sylabus
Poslední úprava: Znamenáček Jiří Ing. (31.07.2019)

1. Ekosystém jazyka Python, moduly a balíčky

2. Základní datové typy a operátory

3. Programové řídicí konstrukce

4. Funkce

5. Testování a ladění kódu

6. Knihovna Numpy a numerické výpočty

7. Interakce s prostředím, zrychlování kódu

8. Třídy v Pythonu, magické metody a jejich užití

9. Vybrané knihovní moduly

 
VŠCHT Praha