PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Matlab - Úvod do programování a numerických metod - M143053
Anglický název: Matlab - introduction to programming and numerical methods
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (31.07.2019)
MATLAB představuje integrované programovací a výpočetní prostředí, široce používané v mnoha odvětvích vědy a techniky. Náš předmět nabízí úvod do programování v systému MATLAB a jeho použití pro řešení základních numerických úloh. Studenti se seznámí s uživatelským prostředím a se základy programovacího jazyka MATLAB, včetně různých datových typů, práce s maticemi a logického indexování. Osvojí si různé způsoby grafické prezentace výsledků a efektivní využití vývojových nástrojů. Aplikace zahrnují úlohy z lineární algebry, obyčejných diferenciálních rovnic, zpracování dat a optimalizace. Základním výukovým nástrojem jsou interaktivní skripty (live scripts), obsahující spolu s úseky, které si studenti sami naprogramují, také návody, poznámky a doporučení. Příklady jsou vzaty z různých oborů chemie i jiných oblastí přírodních věd a ilustrují rozmanité použití systému MATLAB.
Literatura
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (31.07.2019)

Interaktivní skripty a další studijní pomůcky budou poskytnuty v kursu.

Sylabus
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (31.07.2019)

1. Základy jazyka MATLAB

2. Matice a pole

3. Operátory a logické indexování

4. Lineární algebra

5. Grafický výstup

6. Datové typy a text

7. Programování a vývojové nástroje

8. Zpracování dat a statistika

9. Diferenciální rovnice

10. Optimalizace a interpolace

 
VŠCHT Praha