PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní projekt chemie a technologie materiálů II - M150003
Anglický název: Laboratory Project Chemistry and Technology of Materials II
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
Náplň předmětu tvoří individuální projekt studenta, který mu zadá jeho vedoucí na začátku semestru. Na téma projektu navazuje téma diplomové práce. Student pracuje na zadané problematice samostatně. Se svým vedoucím průběžně konzultuje postup prací a získané výsledky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Studenti budou umět:

  • navrhnout plán experimentální práce
  • samostatně provést sérii měření s daným cílem
  • zpracovat a analyzovat získaná data
  • sepsat závěrečnou výzkumnou zprávu
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

dle literární rešerše a pokynů vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Studijní materiály jsou k dispozici individuálně u školitele práce.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

Odevzdání závěrečné zprávy na konci semestru. Hodnocení provádí vedoucí práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

Laboratoř specializace, Laboratorní projekt I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (13.02.2018)

Na závěr semestru odevzdá student písemnou zprávu. Hodnocení provádí vedoucí projektu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 2 56
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha