PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt chemické technologie I - M150004
Anglický název: Laboratory Project of Chemical Technology I
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D.
Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.03.2018)
Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Na závěr semestru odevzdají souhrnný protokol ze své práce. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma. Součástí je výstavba experimentální aparatury, její uvedení do provozu, kalibrace jednotlivých částí apod. Nedílnou součástí práce je ověření analytické metody (např. GL a HPLC chromatografie), prohloubení znalostí aplikačního software, popř. programovacích nebo simulačních jazyků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Studenti budou umět:

  • Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Závěrem semestru student odevzdá protokol, který je podkladem pro hodnocení laboratoří. Klasifikaci navrženou vedoucím práce schvaluje po předložení protokolu vedoucí laboratoří.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Laboratoř specializace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Závěrem semestru student odevzdá protokol, který je podkladem pro hodnocení laboratorního projektu. Klasifikaci navrženou vedoucím práce schvaluje po předložení protokolu garant předmětu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Práce na individuálním projektu 0.5 14
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 70

 
VŠCHT Praha