PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř hodnocení ropných produktů - M215005
Anglický název: Laboratory of Petroleum Products
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N215014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)
Laboratoře navazují na předmět Analýza paliv. Cílem laboratoří je seznámení studentů se stanovením různých vlastností ropy, ropných frakcí a vybraných alternativních paliv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Studenti budou umět:

provádět analýzu ropy, ropných frakcí a vybraných alternativních paliv absolvovanými metodami,

vypracovat laboratorní protokol o provedených analýzách.

Literatura -
Poslední úprava: Kroufek Jiří Ing. Ph.D. (05.03.2018)

Návody k laboratorním cvičení, viz stránka ústavu https://utrap.vscht.cz/ke-stazeni

Studijní opory -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Kolektiv autorů ústavu 215: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv. Dostupné v elektronické formě na https://utrap.vscht.cz/files/uzel/0014520/0004~~8zu8sCw_pVKhoChfIScxKb8osSS_KO_wWqDA4YXJqQqHdxWXJJaVKhgZmgIA.pdf?redirected

Sylabus -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na základní analýzu ropy, ropných frakcí a vybraných alternativních paliv.

1. Stanovení vody v ropě.

2. Stanovení síry v ropných produktech.

3. Rektifikace dvousložkové směsi, výpočet účinnosti.

4. Preparativní skupinová analýza ropných produktů.

5. Zpracování experimentálních dat při testu oxidační stability metylesteru řepkového oleje.

6. Stanovení biosložek paliv metodou FTIR.

7. Hodnocení asfaltů.

8. Reologické vlastnosti ropných frakcí.

9. Stanovení čísla kyselosti.

10. Tlak par benzinů.

11. Viskozitní index.

12. Stanovení skupinového složení asfaltů chromatografií na tenké vrstvě s plamenově-ionizační detekcí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Student musí před laboratoří absolvovat, nebo si souběžně zapsat předmět Analýza paliv (B215003).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Do hodnocení laboratorní úlohy se zohledňují vstupní znalosti studenta ohledně teoretického pozadí práce a vlastního postupu ověřené úvodním přezkoušením, vlastní práce a kvalita zpracování laboratorního protokolu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha