PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analýza alternativních paliv - M215011
Anglický název: Analysis of Alternative Fuels
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (26.01.2018)
V rámci předmětu Analýza paliv se studenti seznámí s analytickými postupy, které slouží ke zjišťování provozních, užitkových a legislativou daných parametrů a charakteristik pevných, kapalných i plynných alternativních paliv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Studenti budou umět:

vybrat vhodnou analytickou metodu ke zjištění požadovaného parametru tuhých, kapalných i plynných alternativních paliv,

orientovat se v problematice alternativních paliv a jejich provozních a legislativních parametrů.

Literatura -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Šešulka V.: Analýza paliv. SNTL, 1970.

Matějovský V.: Automobilová paliva. Grada, 2004.

Ramadhas A. S.: Alternative Fuels for Transportation. CRC Press, 2010.

Sylabus -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

1. Úvod do problematiky alternativních paliv – význam, rozdělení, základní parametry.

2. Úvod do analýzy alternativních paliv – společné metody hodnocení.

3. Tuhá alternativní paliva – klasifikace, charakteristika, využití a metody hodnocení.

4. Kapalná alternativní paliva – klasifikace, charakteristika, výroba a využití.

5. Metody hodnocení rostlinných olejů a esterů rostlinných olejů, stanovení obsahu esterů rostlinných olejů ve středních destilátech.

6. Metody hodnocení hydrogenovaných rostlinných olejů.

7. Stanovení složení a vybraných vlastností bio-olejů z pyrolýzy biomasy a hydrotermálního zkapalňování. Stanovení obsahu cukrů, fenolů, karbonylových sloučenin a hydroxysloučenin.

8. Metody hodnocení produktů Fischer-Tropschovy syntézy, detailní a skupinová analýza.

9. Metody hodnocení bioethanolu a biobutanolu. Stanovení složení a oktanového čísla. Hodnocení lihobenzinových směsí.

10. Plynná alternativní paliva – klasifikace a charakteristika, výroba a využití.

11. Metody hodnocení LPG, CNG a LNG. Stanovení složení a oktanového čísla.

12. Biomethan – metody charakterizace, stanovení složení a oktanového čísla.

13. Vodík a biovodík – metody charakterizace, stanovení složení a vodíkového čísla.

14. Biorafinerie – charakteristika, koncept a perspektiva.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Analytická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha