PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Přeprava a distribuce plynu - M216007
Anglický název: Gas Transmission and Distribution
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (28.12.2020)
Inženýrské základy funkce přepravních i distribučních plynovodů zemního plynu. Stavové chování a transportní vlastnosti zemního plynu, tok plynu potrubím. Regulace tlaku, Joule-Thomsonův jev, předehřev plynu před škrcením. Propojení funkce přepravní i distribuční soustavy s finančními toky. Dále principy a možnosti využití podzemních zásobníků či metody výstavby a rehabilitace plynovodů a legislativní či bezpečnostní aspekty v dopravě a distribuci plynu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět: inženýrské základy funkce plynovodů zemního plynu a všech plynárenských zařízení; počítat stavové chování zemního plynu a tok plynu potrubím; navrhnout regulaci tlaku včetně předehřevu plynu; principy finančních toků v plynárenství

Literatura -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (28.12.2020)

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 1997, 80-902339-6-1, případně

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 2007, CD reedice, 978-80-7328-112-0

D: Mokhatab S. et al., Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Elsevier, Oxford, 2006, 978-0-7506-7776-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://www.tzb-info.cz/

http://www.eru.cz/

http://www.ote-cr.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (28.12.2020)

1. Legislativa v plynárenství, Energetický zákon

2. Vyjádření a přepočty množství zemního plynu

3. Tok zemního plynu potrubím, bilance energie, hmotnosti

4. Namáhání plynovodů vnitřním přetlakem

5. Výstavba plynovodů a rehabilitace

6. Úniky plynu, havárie plynovodů

7. Snižování a zvyšování tlaku plynu a regulační stanice

8. Komprese plynu a kompresní stanice

9. Skladování plynu, technologie, možnosti využití

10. Vlhkost zemního plynu

11. Čištění a sušení zemního plynu

12. Koroze a protikorozní ochrana plynovodů

13. Měření spotřeby zemního plynu

14. Účtování spotřeby zemního plynu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (28.12.2020)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (28.12.2020)

Zápočet je podmíněn samostatným zpracováním projektu během semestru.

Předmět je ukončen ústním zkoušením.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha